noi that van phong 247 noi that van phong 247 noi that van phong 247 noi that van phong 247

Tủ gỗ Hoà Phát BC914

 • Nội thất Hòa Phát
 • Nội thất 190
 • Nội thất Fami
 
Tủ gỗ Hoà Phát BC914
 • Tủ gỗ Hoà Phát BC914
  Đưa vào giỏ hàng
 
Mô tả sản phẩm   Các thông tin khác

Tủ gỗ Hoà Phát BC914

Mã sản phẩm : BC914
Tên sản phẩm : Tủ gỗ Hoà Phát BC914
Giá bán : 1,460,000 VND
Hãng sản xuất : Nội thất Hòa Phát
Mô tả sản phẩm :
Tủ tài liệu gồm 2 phần. Phần trên kính lùa, phần dưới cánh gỗ mở. Cánh tủ, ngăn kéo Melamine, phần còn lại gỗ PVC

Kích thước: 1214x340x1850
Giá: 1,460,000

* Giá trên chưa bao gồm VAT, chưa có phí vận chuyển và lắp đặt.
 
Các sản phẩm khác
 
 • Tủ tài liệu thấp SMC - Fami
  SMC
  486,000
 • Tủ tài liệu trung SMC - Fami
  SMC
  630,000
 • Tủ tài liệu cao SMC - Fami
  SMC
  846,000
 • Tủ tài liệu SV1960D
  SV1960D
  1,580,000
 • Tủ tài liệu Hòa Phát SV1960G
  SV1960G
  1,500,000
 • Tủ tài liệu Hòa Phát SV1960-3B
  SV1960-3B
  2,195,000
 • Tủ tài liệu Hòa Phát SV1960KG
  SV1960KG
  1,610,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát HP196D
  HP1960D
  1,195,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát HP1960G
  HP1960G
  1,220,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát HP 1960-3B
  HP1960-3B
  1,730,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát HP 1960-K2
  HP1960-K2
  1,540,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát BC915
  BC915
  1,610,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960-3G4D
  NT1960-3G4D
  3,060,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960G
  NT1960G
  1,810,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960D
  NT1960D
  2,160,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT850D
  NT850D
  1,260,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1600D
  NT1600D
  1,340,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960
  NT1960
  1,175,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960-3B
  NT1960-3B
  3,180,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960-3B3N
  NT1960-3B3N
  3,610,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát NT1960-4B
  NT1960-4B
  5,040,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát HR1960 K3
  HR1960-3K
  4,230,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát HR1960-4B
  HR1960-4B
  5,200,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát HR1960-3B
  HR1960-3B
  3,600,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát HR1960-2B
  HR1960-2B
  2,200,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC940H1
  DC940H1
  2,800,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC940H2
  DC940H2
  3,450,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC1340H1
  DC1340H1
  4,080,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC1350H1
  DC1350H1
  4,250,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC1350H3
  DC1350H3
  4,800,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC1350H10
  DC1350H10
  5,010,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC1850H9
  DC1850H9
  645,000
 • Tủ gỗ cao cấp Hòa Phát DC2200H2
  DC2200H2
  7,010,000
 • Tủ tài liệu TG01
  TG01
  2,230,000
 • Hộc Gỗ Di Động 3 Ngăn
  HG04
  1,300,000
 • Tủ Phụ Gỗ Công Nghiệp
  TG06-2
  2,000,000
 • Tủ Gỗ Thấp 2 Ngăn Cánh Lửng
  TG02-1
  1,100,000
 • Tủ Gỗ Thấp 2 Ngăn Cánh Kín
  TG02-2
  1,200,000
 • Tủ gỗ văn phòng TG01
  TG01
  2,320,000
 • Tủ phụ gỗ TG04-1
  TG04-1
  2,400,000
 • Tủ tài liệu TG03-0
  TG03-0
  1,250,000
 • Tủ tài liệu TG04K-2
  TG04K-2
  2,700,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC1240H1
  DC1240H1
  2,180,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC1350H5
  DC1350H5
  4,680,000
 • Tủ gỗ Hoà Phát DC1350H11
  DC1350H11
  4,200,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC1350V4
  DC1350V4
  9,550,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC1840V1
  DC1840V1
  9,300,000
 • Tủ tài liệu gỗ DC1840V5
  DC1840V5
  13,680,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC2000V2
  DC2000V2
  9,450,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC8040H1
  DC8040H1
  1,670,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát DC8040H2
  DC8040H2
  1,680,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TP01
  TP01
  1,720,000
 • TỦ phụ gỗ Hòa Phát TP02
  TP02
  1,840,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TP03
  TP03
  2,050,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TP04
  TP04
  1,740,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TP05
  TP05
  1,899,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TPV1
  TPV1
  2,730,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TPV2
  TPV2
  4,930,000
 • Tủ phụ gỗ Hòa Phát TPV3
  TPV3
  2,948,000
 • Hộc gỗ di động Hòa Phát ATM3D
  ATM3D
  640,000
 • Hộc gỗ di động Hòa Phát HPM1D1F
  HPM1D1F
  570,000
 • Hộc gỗ di động Hòa Phát HPM3D
  HPM3D
  510,000
 • Hộc gỗ cố định Hòa Phát HRH3D
  HRH3D
  940,000
 • Hộc gỗ di động Hòa Phát HRM3D
  HRM3D
  770,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát M1D1F
  M1D1F
  860,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát M1D1O
  M1D1O
  730,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát M3D
  M3D
  860,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát M3DV1
  M3DV1
  1,390,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát M3DV2
  M3DV2
  1,620,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát HRM1D1F
  HRM1D1F
  750,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát NTM1D1F
  NTM1D1F
  820,000
 • Hộc đi động Hòa Phát NTM3D
  NTM3D
  690,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát SVM1D1F
  SVM1D1F
  690,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát SVM1D1O
  SVM1D1O
  530,000
 • Hộc gỗ đi động Hòa Phát SVM3D
  SVM3D
  570,000
 • Hộc gỗ treo Hòa Phát HPH1D1F
  HPH1D1F
  540,000
 • Hộc gỗ treo Hòa Phát HPH1D1O
  HPH1D1O
  390,000
 • Hộc gỗ treo Hòa Phát HPH3D
  HPH3D
  420,000
 • Hộc gỗ treo Hòa Phát SVH1D1F
  SVH1D1F
  540,000
 • Hộc gỗ treo Hòa Phát SVH1D1O
  SVH1D1O
  430,000
 • Hộc gỗ treo Hòa Phát SVH3D
  SVH3D
  510,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát AT1960-3B
  AT1960-3B
  2,450,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát AT1960D
  AT1960D
  1,680,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát AT1960KG
  AT1960KG
  1,720,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát SV802
  SV802
  1,050,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát SV802D
  SV802D
  830,000
 • Tủ gỗ Hòa Phát SV1960-3B
  SV1960-3B
  2,195,000
 • Tủ tài liệu SM8050H
  SM8050H
  1,651,100
 • Tủ tài liệu SM8150
  SM8150
  2,197,800
 • Tủ tài liệu SM8650
  SM8650
  2,317,700
 • Tủ tài liệu SM8250
  SM8250
  2,864,400
 • Tủ tài liệu
  SM8350H
  2,985,400
 • Tủ tài liệu SM8750H
  SM8750H
  3,106,400
 • Tủ tài liệu SM8230 L(R)
  SM8230 L(R)
  1,796,300
 • Tủ tài liệu SM8140H
  SM8140H
  6,771,600
 • Tủ tài liệu SM8130H
  SM8130H
  3,070,100
 • Tủ tài liệu SM8120H
  SM8120H
  3,701,500
 • Tủ tài liệu SM8550
  SM8550H
  4,280,100
 • Tủ tài liệu SM8450
  SM8450H
  4,391,200
 • Tủ tài liêu SM9440H
  SM9440H
  2,985,400
 • Tủ tài liệu SM 7030FH
  7030FH
  1,158,300
 • Tủ tài liệu SM 7130FH
  SM 7130FH
  1,705,000
 • Tủ tài liệu SM7230FH
  SM7230FH
  1,826,000
 • Tủ tài liệu SM7430H
  SM7430H
  1,947,000
 • Tủ tài liệu SM7530H
  SM7530H
  1,853,500
 • Tủ tài liệu SM6020FH
  SM6020FH
  960,300
 • Tủ tài liệu SM6120FH
  SM6120FH
  1,114,300
 • Tủ tài liệu SM6220FH
  SM6220FH
  1,505,900
 • Tủ tài liệu SM6420H
  SM6420H
  1,626,900
 • Tủ tài liệu SM6520H
  SM6520H
  1,544,400
 • Tủ tài liệu SM6240
  SM6240H
  2,482,700
 • Tủ tài liệu TP1200H
  TP1200H
  2,670,800
 • Tủ tài liệu SM1200HR
  SM1200HR
  1,501,500
 • Tủ tài liệu SM1200HL
  SM1200HL
  1,501,500
 • Tủ tài liệu SM1210HR
  SM1210HR
  2,004,200
 • Tủ tài liệu SM1210HL
  SM1210HL
  2,004,200
 • Tủ tài liệu SM1220HR
  SM1220HR
  2,321,000
 • Tủ tài liệu SM1220HL
  SM1220HL
  2,321,000
 • Kệ để máy in P600H
  P600H
  1,589,500
 • Tủ tài liệu SM6620H
  SM6620H
  1,897,500
 • Tủ tài liệu SM3110H
  SM3110H
  905,300
 • Tủ tài liệu SM3310H
  SM3310H
  1,015,300
 • Tủ tài liệu SM3210H
  SM3210H
  905,300
 • Tủ tài liệu SM3410H
  SM3410H
  1,015,300
 • Hộc ngăn kéo SM5020H
  SM5020H
  1,236,400
 • Hộc ngăn kéo SM5030H
  SM5030H
  1,632,400
 • Hộc ngăn kéo SM5040H
  SM5040H
  2,029,500
 • Tủ giám đốc TGD2645T
  TGD2645T,TGD8350L,TGD8050M, TGD8350R
  9,737,200
 • Tủ giám đốc TGD8350L
  TGD8350L
  3,643,200
 • Tủ giám đốc TGD8350R
  TGD8350R
  3,643,200
 • Tủ giám đốc TGD8050M
  TGD8050M
  2,451,900
 • Tủ giám đốc TGD2645C
  TGD2645C,TGD8350,TGD8050M
  9,642,600
 • Tủ giám đốc TGD8350
  TGD8350
  5,195,300
 • Tủ giám đốc TGD2445T
  TGD2445T, TGD8550L, TGD8550R
  10,391,700
 • Tủ giám đốc TGD8550L
  TGD8550L
  5,195,300
 • Tủ giám đốc TGD8550R
  TGD8550R
  5,195,300
 • Tủ giám đốc TGD3645T
  TGD8550L,TGD8150M, TGD8550R
  15,294,400
 • Tủ giám đốc TGD8150M
  TGD8150M
  4,902,700
 • Tủ giám đốc TGD1840F
  TGD1840F
  7,012,500
 • Tủ giám đốc TGD1840T
  TGD1840T
  7,159,900
 • Hộ treo SME1830H
  SME1830H
  495,000
 • Hộc di động SME1830M
  SME1830M
  495,000
 • Tủ tài liệu SME8050
  SME8050
  1,210,000
 • Tủ tài liệu SME8250
  SME8250
  1,870,000
 • Tủ tài liệu SME8350
  SME8350
  1,980,000
 • Tủ tài liệu SME8550
  SME8550
  2,860,000
 • Tủ tài liệu SME8650
  SME8650
  2,915,000
 • Tủ tài liệu SME6020
  SME6020
  605,000
 • Tủ tài liệu SME6120
  SME6120
  770,000
 • Tủ tài liệu SME6220
  SME6220
  924,000
 • Tủ cao không cánh SMC8050
  SMC8050
  845,900
 • Tủ cao cánh lửng SMC8150
  SMC8150
  1,057,100
 • Tủ cao cánh kín SMC8250
  SMC8250
  1,320,000
 • Tủ cao cánh kính SMC8350
  SMC8350
  1,375,000
 • Tủ trung khônh cánh SMC7030
  SMC7030
  630,300
 • Thủ trung cánh lửng SMC7130
  SMC7130
  862,400
 • Tủ trung cánh kín SMC7230
  SMC7230
  938,300
 • Tủ thấp không cánh SMC6020
  SMC6020
  486,200
 • Tủ thấp cánh lửng SMC6120
  SMC6120
  656,700
 • Tủ thấp cánh kín SMC6220
  SMC6220
  718,300
 
Đánh giá sản phẩm này
 

   
Copyright © Qualidecor. All rights reserved.
HOTLINE 

046 328 9096

0971 314 699